Kayıtlar

[...] Günce

(Devam Edecek)     [11. Hafta]   8 Aralık, Cuma Levinas, Bobby adını verdikleri bir köpekten bahseder. Toplama kampındayken tellerin ardında kendilerini bekler, görür görmez hoplayıp zıplarmış. Bütün bir ‘çevre’nin gözünde gör(e)medikleri şeyi Bobby’de görürler:  “Onun gözünde insan olduğumuza şüphe yoktu. O köpek Nazi Almanya’sındaki son Kantçı’ydı, ilkeleri ve dürtüleri evrenselleştirmek için gereken zihne sahip olmasa da…”  (Bkz.: Nazi Almanya'sındaki Son Kantçı,  e-skop)   Bugün İsrail devletini idare edenlerin ve –alenî ya da gizli– ona omuz verenlerin, Levinas ve arkadaşlarının kaldıkları kampın tellerinden ötede bekleyen Bobby'den daha gelişkin –ama kötücül– bir zihne sahip oldukları açık, ama, işte, bir köpeğin bile sahip olduğu ahlaktan, erdemden, ufuktan yoksun bir ülke... –Quo vadis?   Tarihin gazabına uğramış bir halk olan Yahudilerin, İsrail marifetiyle yaptıkları bu zalimliğin üzerini tarih bile örtemeyecek. Filistin halkına yazık oldu ama Yahudiler bir başka  Bab
En son yayınlar