Ana içeriğe atla

20 Soru


1. En sevdiğiniz kelime nedir?
Müşfik

2. Nefret ettiğiniz kelime nedir?
Musiki

3. Ne sizi heyecanlandırır?
Zarafet

4. Heyecanınızı ne öldürür?
Ka(la)balık

5. En sevdiğiniz ses nedir?
Mızıka

6. Nefret ettiğiniz ses nedir?
Ambulans sesi

7. Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?
Gazetecilik

8. Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz?
Astral seyahat

9. Kendiniz olmasaydınız kim olurdunuz?
Bir çoban

10. Nerede yaşamak isterdiniz?
Ev’de (Cennette bile olsa)

11. En önemli kusurunuz nedir?
Sabırsızlık

12. Size en fazla keyif veren kötü huyunuz nedir?
Düşünmek

13. Kahramanınız kim?
Yunus Emre

14. En çok kullandığınız küfür nedir?
Zürriyetiyle ‘cima’ ettiğimin çocuu (İçimden ediyorum tabii)

15. Şu anki ruh haliniz nasıl?
Râzı

16. Hayat felsefenizi hangi slogan özetler?
Slogan değil de, şu söz çok tutarım: “Hayat, ona açılana açılır.” (Robert Walser)

17. Mutluluk rüyanız nedir?
Cennete gitmek

18. Sizce mutsuzluğun tanımı nedir?
Cehenneme gitmek

19. Nasıl ölmek isterdiniz?
Döşeğinde uykuyu bekleyen yaşlı, torun sahibi, sakallı bir hacı amca, bir sofu olarak

20. Öldüğünüzde Tanrı’nın size kapıda ne söylemesini isterdiniz?
“O bir demdi, geldi, geçti

 *

[ Soru köşemizin fikir babası Marcel Proust’a ve bu fikri geliştiren Bernard Pivot ile James Lipton’a saygılarımızla... ]


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ergin Altay ile Rusçadan Türkçeye Çeviriler Üzerine Bir Röportaj / M. Milât Özçelik

Ergin Altay 1937'de Edirne'de doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. 1953''te Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Orada kendi isteğiyle yabancı dil olarak Rusça'yı seçti. 1956'da DTCF Rusça bölümünden mezun oldu. Askeri Lise'de Rusça öğretmenliği yanında Rusça'dan Türkçe'ye çeviri ile ilgilenmeye başladı. İlk çevirisi Yusuf  Ziya Ortaç'ın  "Akbaba"  dergisinde yayınlanan Zoşçenko'dan bir öyküdür. Daha sonraları özellikle Dostoyevski ve Tolstoy başta olmak üzere çeviriler yaptı. Puşkin, Gogol, Çehov, Gonçarov, Lermontov, Gorki, Bulgakov, Turgenyev çevirdiği diğer yazarlardandır. Mesleğini günümüzde de sürdürmektedir.  * Rusçadan Türkçeye çok sayıda kitap çevirdiniz. Neredeyse tüm klasik Rus edebiyatını sizin çevirilerinizden okumak mümkün. Rusça’dan Türkçe'ye yaptığınız çeviriler için neler söylemek istersiniz? Mütemadiyen karşı karşıya kaldığınız so

Bibliyofil Konuşmaları #35: Tuncay Birkan

     Arthur Rimbaud, Van Gogh ve Halit Refiğ. Başka bir isim gelmiyor aklıma: bu yaşıma kadar çok az biyografi(k metin) okudum. Şiirin zehirli tadını erken yaşta keşfettiğim için Rimbaud ve ilk gençliğin trajik hikâyelere olan dolaysız yatkınlığından van Gogh neyse de, Halit Refiğ merakı nereden çıktı? ‘Yeşilçam Sineması’ bir yana, sinemanın kendisiyle bile çok özel bir bağım olmadığı halde tesadüfen edinip okuduğum Refiğ kitabı “Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler” (Haz.: İbrahim Türk, Kabalcı Yay., 2001.) yalnızca diğer biyografik anlatılardan değil, okuduğum nice yapıttan daha çok şey öğretmiştir bana –bilhassa 1950 sonrası Türkiye tarihi konusunda. Gerçi okurluğumu hiçbir zaman ‘öğrenme’ ve bilgi odaklı inşa etmedim. Şiirin ve kurgunun yerine göre keskin yerine göre flu sınırlarında gezinmek hep daha cazip gelmiştir bana.   Tuncay Birkan  kitaplarla çepeçevre biri: birkaçını yazıp, birçoğunu yapmış, daha çoğunu okumuş ve okumak için edinmiş biri olarak kendi ‘kâğıt evi’ni kurmayı başa

Muallakat ve Şairleri: Bir elin ağza gidişi gibi...

Etel Adnan Muallakat ( muallakāt) , câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen addır. (Hangi şairlerin şiirlerinin bu derlemeye dâhil edildiği ve sayılarının kaç olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.) Sözlükte,  “bir şeyi diğeriyle irtibatlandırmak, bir şeyle ilgilenip onu beğenmek ve sevmek” anlamındaki alak (alâka) kökünden türeyen muallaka kelimesinin çoğulu olan muallakat “beğenildiği için herkesin görebileceği bir yere asılan, sergilenen şiirler” demektir. Rivayete göre muallakat, câhiliye devri Arap yarımadasının çeşitli yörelerinde kurulan Ukâz vb. panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarında eleştiri süzgecinden geçerek seçilmiş, keten bezinden yapılmış tomarlara altın suyu ile yazılıp Kâbe’nin duvarına asılmıştır. Muallakat şairlerinin en eskisi, milâdî VI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen İmruülkays b. Hucr ’dur. Diğerleri bu asrın ikinci yarısında hayat sürmüştür. Bunlardan sadece Lebîd b. Rebîa