Ana içeriğe atla

Joseph Kessel'in "Gündüz Safası" Romanından Birtakım Alıntılar -Yorumsuz!“Anlamadıkları devasız bir illete yakalanmış zavallı iki hayvan gibi bakıştılar bir an.”  (s.94)

Parlayıp sönen bir alevdir şehvet, daha nadir ve daha sağlam bir nimet paylaşıyoruz biz diye düşünüyordu her ikisi de.

SéverinePierre'i avuçlarında tuttuğunu bildiği halde kendisine ait bir ruha biraz daha nüfuz edememekten doğan hüzünlü bir şaşkınlık içindeydi. Her nedense açılamıyordu bu ruh kendisine; nasıl ki, kendi teni de Pierre'e açılamıyordu. Bu bozgunun ağırlığı ile yüklüydü daldıkları sessizlik.

“Adın ne senin?
Gündüz Safası.
–Eeee, sonra?
–O kadar işte.
Kayıtsız ve alaylı bir tarzda dudak büktü.
–Polise mensup sanıyorsan beni, dedi.
–Ya sen, senin adın? diye sordu Séverine, senli benli olmaktan ilk defa şehevi bir haz duyarak.
–Sakladığım yok benim. Marcel derler bana, melek diye çağırdıkları da olur. (s.73)

 “Giyimin görevi şehvettir kadında, diye sözüne devam etti Husson. Namuslu bir kadının giyinmesini hayasızlık sayarım ben.”

“Birini getirdim size, dedi Hippolyte. Arkadaşımdır. Bu son kelimeyi telâffuz ediş tarzı, o mağrur vurdumduymazlığına hiç mi hiç uymuyordu. Kalın ve tok bir sesle ağzından çıkan bu kelime, insan sözlüğünde Hippolyte için değer taşıyan tek kelimeydi sanki. (s.71)

Pierre'den ilk defa bir şeyler saklamakla içine su serpildi ve kocasına karşı bağlılığı arttı.

 ...

Ezcümle; okuyun, okutmayın!


hamiş: Alıntıların tümü 1955 tarihli Varlık Yayınları baskısına aittir. 
(Çevirmen: İhsan Akay.)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bibliyofil Konuşmaları #35: Tuncay Birkan

     Arthur Rimbaud, Van Gogh ve Halit Refiğ. Başka bir isim gelmiyor aklıma: bu yaşıma kadar çok az biyografi(k metin) okudum. Şiirin zehirli tadını erken yaşta keşfettiğim için Rimbaud ve ilk gençliğin trajik hikâyelere olan dolaysız yatkınlığından van Gogh neyse de, Halit Refiğ merakı nereden çıktı? ‘Yeşilçam Sineması’ bir yana, sinemanın kendisiyle bile çok özel bir bağım olmadığı halde tesadüfen edinip okuduğum Refiğ kitabı “Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler” (Haz.: İbrahim Türk, Kabalcı Yay., 2001.) yalnızca diğer biyografik anlatılardan değil, okuduğum nice yapıttan daha çok şey öğretmiştir bana –bilhassa 1950 sonrası Türkiye tarihi konusunda. Gerçi okurluğumu hiçbir zaman ‘öğrenme’ ve bilgi odaklı inşa etmedim. Şiirin ve kurgunun yerine göre keskin yerine göre flu sınırlarında gezinmek hep daha cazip gelmiştir bana.   Tuncay Birkan  kitaplarla çepeçevre biri: birkaçını yazıp, birçoğunu yapmış, daha çoğunu okumuş ve okumak için edinmiş biri olarak kendi ‘kâğıt evi’ni kurmayı başa

Ergin Altay ile Rusçadan Türkçeye Çeviriler Üzerine Bir Röportaj / M. Milât Özçelik

Ergin Altay 1937'de Edirne'de doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. 1953''te Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Orada kendi isteğiyle yabancı dil olarak Rusça'yı seçti. 1956'da DTCF Rusça bölümünden mezun oldu. Askeri Lise'de Rusça öğretmenliği yanında Rusça'dan Türkçe'ye çeviri ile ilgilenmeye başladı. İlk çevirisi Yusuf  Ziya Ortaç'ın  "Akbaba"  dergisinde yayınlanan Zoşçenko'dan bir öyküdür. Daha sonraları özellikle Dostoyevski ve Tolstoy başta olmak üzere çeviriler yaptı. Puşkin, Gogol, Çehov, Gonçarov, Lermontov, Gorki, Bulgakov, Turgenyev çevirdiği diğer yazarlardandır. Mesleğini günümüzde de sürdürmektedir.  * Rusçadan Türkçeye çok sayıda kitap çevirdiniz. Neredeyse tüm klasik Rus edebiyatını sizin çevirilerinizden okumak mümkün. Rusça’dan Türkçe'ye yaptığınız çeviriler için neler söylemek istersiniz? Mütemadiyen karşı karşıya kaldığınız so

Muallakat ve Şairleri: Bir elin ağza gidişi gibi...

Etel Adnan Muallakat ( muallakāt) , câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen addır. (Hangi şairlerin şiirlerinin bu derlemeye dâhil edildiği ve sayılarının kaç olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.) Sözlükte,  “bir şeyi diğeriyle irtibatlandırmak, bir şeyle ilgilenip onu beğenmek ve sevmek” anlamındaki alak (alâka) kökünden türeyen muallaka kelimesinin çoğulu olan muallakat “beğenildiği için herkesin görebileceği bir yere asılan, sergilenen şiirler” demektir. Rivayete göre muallakat, câhiliye devri Arap yarımadasının çeşitli yörelerinde kurulan Ukâz vb. panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarında eleştiri süzgecinden geçerek seçilmiş, keten bezinden yapılmış tomarlara altın suyu ile yazılıp Kâbe’nin duvarına asılmıştır. Muallakat şairlerinin en eskisi, milâdî VI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen İmruülkays b. Hucr ’dur. Diğerleri bu asrın ikinci yarısında hayat sürmüştür. Bunlardan sadece Lebîd b. Rebîa