Ana içeriğe atla

Mektup
i.
doğruyu söylemek gerekirse –ki, bazen aksi de gerekebilir– kırgınım, herkese ve her şeye çok kırgınım.

çiğdem talu’nun sözleriyle: dostum ben bu dünyaya alışamadım.
bu yabanıl hâl bu ebedî kırıklık bu bir o yana bir bu yana seğirten ince ruhlu hüzün gondolu bir türlü peşimi bırakmıyor, bırakmayacak.

ne zaman bir başkası tarafından üzülsem ya da birini üzsem, üzecek gibi olsam, bu gidişin sonunu kavrasam; kaçıyorum, kaçıyorum hemen.


ii.
alexsis carrel nobelist bir doktordu. duaya ve meleklere inanıyordu. insan, diyordu, bu meçhul... kurtulamayacağını bile bile niçin kaçar?

niçin kaçıyorum?


iii.
kitapları sevmiyorum aslında. onlarsız bir hayatı düşlüyorum hep. kitaplarla hiç tanışmamış olsaydım, daha mutlu biri olurdum diye düşünüyorum hep. ama hep.


iv.
insan bir film izler ve kırgın ruhuyla bir başrol oyuncusu bütün hakikati elbiselerinden sıyırarak konuşur: neden bana ilgi gösteren bütün kadınlara âşık oluyorum ki?!


v.
hiçbir mantıklı izahı umursamadan ve gerçekliğin kuru engellerine bulanmadan bir çok kadın sevdim. kırgın oluşumun armağanı bir mahmurluk var yıllardır üzerimde.

kimseden âh alacak kadar alçalmam, bu bilinir. ama sırlı kalmasın diye hiçbir ışık, yazıcam, hepinizi yazıcam!

sevgilerde,
m.

P.S.
Şöyle yazmıştı Yusuf Atılgan:
“Ben, toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri, gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum: Gerçek sevgiyi! Bir kadın. Birbirimize yeteceğimiz, benimle birlik düşünen, duyan, seven bir kadın!”

Oğuz Atay’dan mülhem “yazıcam, hepinizi yazıcam!” demiş bulundum yıllar evvel (6 yıl geçmiş). Sonunda vardığım nokta, benim için yazılmaya değer tek bir kadın olduğu, bana Gerçek sevgi’yi bağışlayan kadının adıyla söylüyorum ki, Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bibliyofil Konuşmaları #35: Tuncay Birkan

     Arthur Rimbaud, Van Gogh ve Halit Refiğ. Başka bir isim gelmiyor aklıma: bu yaşıma kadar çok az biyografi(k metin) okudum. Şiirin zehirli tadını erken yaşta keşfettiğim için Rimbaud ve ilk gençliğin trajik hikâyelere olan dolaysız yatkınlığından van Gogh neyse de, Halit Refiğ merakı nereden çıktı? ‘Yeşilçam Sineması’ bir yana, sinemanın kendisiyle bile çok özel bir bağım olmadığı halde tesadüfen edinip okuduğum Refiğ kitabı “Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler” (Haz.: İbrahim Türk, Kabalcı Yay., 2001.) yalnızca diğer biyografik anlatılardan değil, okuduğum nice yapıttan daha çok şey öğretmiştir bana –bilhassa 1950 sonrası Türkiye tarihi konusunda. Gerçi okurluğumu hiçbir zaman ‘öğrenme’ ve bilgi odaklı inşa etmedim. Şiirin ve kurgunun yerine göre keskin yerine göre flu sınırlarında gezinmek hep daha cazip gelmiştir bana.   Tuncay Birkan  kitaplarla çepeçevre biri: birkaçını yazıp, birçoğunu yapmış, daha çoğunu okumuş ve okumak için edinmiş biri olarak kendi ‘kâğıt evi’ni kurmayı başa

Muallakat ve Şairleri: Bir elin ağza gidişi gibi...

Etel Adnan Muallakat ( muallakāt) , câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen addır. (Hangi şairlerin şiirlerinin bu derlemeye dâhil edildiği ve sayılarının kaç olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.) Sözlükte,  “bir şeyi diğeriyle irtibatlandırmak, bir şeyle ilgilenip onu beğenmek ve sevmek” anlamındaki alak (alâka) kökünden türeyen muallaka kelimesinin çoğulu olan muallakat “beğenildiği için herkesin görebileceği bir yere asılan, sergilenen şiirler” demektir. Rivayete göre muallakat, câhiliye devri Arap yarımadasının çeşitli yörelerinde kurulan Ukâz vb. panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarında eleştiri süzgecinden geçerek seçilmiş, keten bezinden yapılmış tomarlara altın suyu ile yazılıp Kâbe’nin duvarına asılmıştır. Muallakat şairlerinin en eskisi, milâdî VI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen İmruülkays b. Hucr ’dur. Diğerleri bu asrın ikinci yarısında hayat sürmüştür. Bunlardan sadece Lebîd b. Rebîa

Ergin Altay ile Rusçadan Türkçeye Çeviriler Üzerine Bir Röportaj / M. Milât Özçelik

Ergin Altay 1937'de Edirne'de doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. 1953''te Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Orada kendi isteğiyle yabancı dil olarak Rusça'yı seçti. 1956'da DTCF Rusça bölümünden mezun oldu. Askeri Lise'de Rusça öğretmenliği yanında Rusça'dan Türkçe'ye çeviri ile ilgilenmeye başladı. İlk çevirisi Yusuf  Ziya Ortaç'ın  "Akbaba"  dergisinde yayınlanan Zoşçenko'dan bir öyküdür. Daha sonraları özellikle Dostoyevski ve Tolstoy başta olmak üzere çeviriler yaptı. Puşkin, Gogol, Çehov, Gonçarov, Lermontov, Gorki, Bulgakov, Turgenyev çevirdiği diğer yazarlardandır. Mesleğini günümüzde de sürdürmektedir.  * Rusçadan Türkçeye çok sayıda kitap çevirdiniz. Neredeyse tüm klasik Rus edebiyatını sizin çevirilerinizden okumak mümkün. Rusça’dan Türkçe'ye yaptığınız çeviriler için neler söylemek istersiniz? Mütemadiyen karşı karşıya kaldığınız so