Ana içeriğe atla

Kütüphaneci“Babil Kitaplığı'nı yazdığımda, kütüphanede görevliydim ve bu sonsuz kütüphanenin evreni kapsadığını, evrenle kaynaştığını düşündüm, burası benim için o küçük ve neredeyse sır dolu Almagro Kütüphanesi’ydi.”
(Borges, 1985)
 
Mart ayının sonu ile Nisan başı “Kütüphane Haftası” olarak kutlanıyor. Böyle bir haftanın varlığı bile insanı mutlu etmeye yeter, yetmeli. Bu vesilesiyle Aralık 2017'de basılan "Yazar ve Cenneti" kitabını hatırlatmış olayım (Alakarga Sanat Yayınları). Ayıptır söylemesi ben de 'eski' bir kütüphaneciyim: 2 yıl kadar kütüphanede part-time çalışmıştım! (Sayılmaz mı?) 'Sayısalcı' olmak laneti belki de: Bölüm tercihi yaparken "Bilgi-Belge Yönetimi" (daha eskiden "Kütüphanecilik") diye bir bölümün varlığından bile haberdar değildim. İnsanın hayatı boyunca yapacağı bir mesleği 17-18 gibi çocuk sayılacak bir yaşta kararlaştırmak zorunda olması çok trajik bir durum. Neyse, kitaba dönelim.
 
Latin Amerika edebiyatı konusunda tanınmış bir akademisyen olan Angel Esteban güzel bir kitap yazmış. Kitabı çıkar çıkmaz almıştım ama içinde gözde şairim Philip Larkin'i göremeyince büyük hayal kırıklığı yaşamıştım. Diğer metinler iyi ama kütüphanecileri bir araya toplayıp "Annus Mirabilis"ın şairini görmezden gelmek de neyin nesi?
 
Şiir de bir yana, Philip Larkin kütüphaneci olmakla ilgili en esaslı sözü söylemiş adamdır aslında: “Yapmak istediğiniz bütün o şeyleri başaramadığınızda ve yapmamak istediğiniz bütün o şeyleri yapmamayı başardığınızda olduğunuz şeydir kütüphaneci!”
 
Çoğu şeyi başaramadım, ne kadar geri dursam da bazı şeylerden de uzak kalamadım. Bundandır ki kütüphaneci olamadım. Olabilenlere selam olsun.
 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bibliyofil Konuşmaları #35: Tuncay Birkan

     Arthur Rimbaud, Van Gogh ve Halit Refiğ. Başka bir isim gelmiyor aklıma: bu yaşıma kadar çok az biyografi(k metin) okudum. Şiirin zehirli tadını erken yaşta keşfettiğim için Rimbaud ve ilk gençliğin trajik hikâyelere olan dolaysız yatkınlığından van Gogh neyse de, Halit Refiğ merakı nereden çıktı? ‘Yeşilçam Sineması’ bir yana, sinemanın kendisiyle bile çok özel bir bağım olmadığı halde tesadüfen edinip okuduğum Refiğ kitabı “Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler” (Haz.: İbrahim Türk, Kabalcı Yay., 2001.) yalnızca diğer biyografik anlatılardan değil, okuduğum nice yapıttan daha çok şey öğretmiştir bana –bilhassa 1950 sonrası Türkiye tarihi konusunda. Gerçi okurluğumu hiçbir zaman ‘öğrenme’ ve bilgi odaklı inşa etmedim. Şiirin ve kurgunun yerine göre keskin yerine göre flu sınırlarında gezinmek hep daha cazip gelmiştir bana.   Tuncay Birkan  kitaplarla çepeçevre biri: birkaçını yazıp, birçoğunu yapmış, daha çoğunu okumuş ve okumak için edinmiş biri olarak kendi ‘kâğıt evi’ni kurmayı başa

Ergin Altay ile Rusçadan Türkçeye Çeviriler Üzerine Bir Röportaj / M. Milât Özçelik

Ergin Altay 1937'de Edirne'de doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. 1953''te Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Orada kendi isteğiyle yabancı dil olarak Rusça'yı seçti. 1956'da DTCF Rusça bölümünden mezun oldu. Askeri Lise'de Rusça öğretmenliği yanında Rusça'dan Türkçe'ye çeviri ile ilgilenmeye başladı. İlk çevirisi Yusuf  Ziya Ortaç'ın  "Akbaba"  dergisinde yayınlanan Zoşçenko'dan bir öyküdür. Daha sonraları özellikle Dostoyevski ve Tolstoy başta olmak üzere çeviriler yaptı. Puşkin, Gogol, Çehov, Gonçarov, Lermontov, Gorki, Bulgakov, Turgenyev çevirdiği diğer yazarlardandır. Mesleğini günümüzde de sürdürmektedir.  * Rusçadan Türkçeye çok sayıda kitap çevirdiniz. Neredeyse tüm klasik Rus edebiyatını sizin çevirilerinizden okumak mümkün. Rusça’dan Türkçe'ye yaptığınız çeviriler için neler söylemek istersiniz? Mütemadiyen karşı karşıya kaldığınız so

Muallakat ve Şairleri: Bir elin ağza gidişi gibi...

Etel Adnan Muallakat ( muallakāt) , câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen addır. (Hangi şairlerin şiirlerinin bu derlemeye dâhil edildiği ve sayılarının kaç olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.) Sözlükte,  “bir şeyi diğeriyle irtibatlandırmak, bir şeyle ilgilenip onu beğenmek ve sevmek” anlamındaki alak (alâka) kökünden türeyen muallaka kelimesinin çoğulu olan muallakat “beğenildiği için herkesin görebileceği bir yere asılan, sergilenen şiirler” demektir. Rivayete göre muallakat, câhiliye devri Arap yarımadasının çeşitli yörelerinde kurulan Ukâz vb. panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarında eleştiri süzgecinden geçerek seçilmiş, keten bezinden yapılmış tomarlara altın suyu ile yazılıp Kâbe’nin duvarına asılmıştır. Muallakat şairlerinin en eskisi, milâdî VI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen İmruülkays b. Hucr ’dur. Diğerleri bu asrın ikinci yarısında hayat sürmüştür. Bunlardan sadece Lebîd b. Rebîa