Ana içeriğe atla

Yeryüzüne İndirilmiş Gölgeler ve Monna Rosa

 

Yeryüzüne İndirilmiş Gölgelerden önce Rossetti’yi yalnızca bir ressam olarak biliyordum. Aynı zamanda şair ve çevirmenmiş de. (Boccaccio'dan çeviriler yapmış.) Ressam şairler (ya da şair ressamların) sayısı az değildir ama Rossetti'yi ayrıksı kılan kendi tablolarının şiirini yazması (ya da şiirlerinin tablosunu yapması!).
 
Kitabı hazırlayanların Rossetti'yi tanıtıcı üç farklı metininden sonra ressamın tabloları şiirleriyle birlikte sunuluyor. Sonrasında sanat tarihçisi Simge Özer Pınarbaşı'nın tablo ve şiirlerde kullanılan simgeleri açık ettiği harika metinlerini okuyoruz. Bence kitabın en özgün yanı da bu.
Resim bütün sanatların kaynağıdır. Şiir ise bu kaynağın en yüce kolu... Böylesi zengin içerikte bir kitabın daha iyi bir edisyonu hak ettiğini düşünüyorum. Saygın şair, çevirmen ve akademisyen Volkan Hacıoğlu'nun elinden çıkma her şeyi okurum. Artshop Yayınları'na rağmen okurum! (Neyse ki artık bu yayıneviyle çalışmayacakmış.)
~
Rossetti demişken, onun Monna Rosa (1867) resmini de paylaşmak istiyorum. Sezai Karakoç’un Monna Rosa kitabı/şiiri ve Muazzez Akkaya’sı ile birlikte! Türk edebiyatının en büyük aşk şiirlerinden birinin ilhamını bu resimden aldığı çok açık. 
Monna Rosa, siyah güller, ak güller…

Dante Gabriel Rossetti - Monna Rosa (1867)


Muazzez Akkaya

[Bu da edebiyat tarihine başka bir katkımdı!..]Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ergin Altay ile Rusçadan Türkçeye Çeviriler Üzerine Bir Röportaj / M. Milât Özçelik

Ergin Altay 1937'de Edirne'de doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. 1953''te Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Orada kendi isteğiyle yabancı dil olarak Rusça'yı seçti. 1956'da DTCF Rusça bölümünden mezun oldu. Askeri Lise'de Rusça öğretmenliği yanında Rusça'dan Türkçe'ye çeviri ile ilgilenmeye başladı. İlk çevirisi Yusuf  Ziya Ortaç'ın  "Akbaba"  dergisinde yayınlanan Zoşçenko'dan bir öyküdür. Daha sonraları özellikle Dostoyevski ve Tolstoy başta olmak üzere çeviriler yaptı. Puşkin, Gogol, Çehov, Gonçarov, Lermontov, Gorki, Bulgakov, Turgenyev çevirdiği diğer yazarlardandır. Mesleğini günümüzde de sürdürmektedir.  * Rusçadan Türkçeye çok sayıda kitap çevirdiniz. Neredeyse tüm klasik Rus edebiyatını sizin çevirilerinizden okumak mümkün. Rusça’dan Türkçe'ye yaptığınız çeviriler için neler söylemek istersiniz? Mütemadiyen karşı karşıya kaldığınız so

Bibliyofil Konuşmaları #35: Tuncay Birkan

     Arthur Rimbaud, Van Gogh ve Halit Refiğ. Başka bir isim gelmiyor aklıma: bu yaşıma kadar çok az biyografi(k metin) okudum. Şiirin zehirli tadını erken yaşta keşfettiğim için Rimbaud ve ilk gençliğin trajik hikâyelere olan dolaysız yatkınlığından van Gogh neyse de, Halit Refiğ merakı nereden çıktı? ‘Yeşilçam Sineması’ bir yana, sinemanın kendisiyle bile çok özel bir bağım olmadığı halde tesadüfen edinip okuduğum Refiğ kitabı “Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler” (Haz.: İbrahim Türk, Kabalcı Yay., 2001.) yalnızca diğer biyografik anlatılardan değil, okuduğum nice yapıttan daha çok şey öğretmiştir bana –bilhassa 1950 sonrası Türkiye tarihi konusunda. Gerçi okurluğumu hiçbir zaman ‘öğrenme’ ve bilgi odaklı inşa etmedim. Şiirin ve kurgunun yerine göre keskin yerine göre flu sınırlarında gezinmek hep daha cazip gelmiştir bana.   Tuncay Birkan  kitaplarla çepeçevre biri: birkaçını yazıp, birçoğunu yapmış, daha çoğunu okumuş ve okumak için edinmiş biri olarak kendi ‘kâğıt evi’ni kurmayı başa

Muallakat ve Şairleri: Bir elin ağza gidişi gibi...

Etel Adnan Muallakat ( muallakāt) , câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen addır. (Hangi şairlerin şiirlerinin bu derlemeye dâhil edildiği ve sayılarının kaç olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.) Sözlükte,  “bir şeyi diğeriyle irtibatlandırmak, bir şeyle ilgilenip onu beğenmek ve sevmek” anlamındaki alak (alâka) kökünden türeyen muallaka kelimesinin çoğulu olan muallakat “beğenildiği için herkesin görebileceği bir yere asılan, sergilenen şiirler” demektir. Rivayete göre muallakat, câhiliye devri Arap yarımadasının çeşitli yörelerinde kurulan Ukâz vb. panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarında eleştiri süzgecinden geçerek seçilmiş, keten bezinden yapılmış tomarlara altın suyu ile yazılıp Kâbe’nin duvarına asılmıştır. Muallakat şairlerinin en eskisi, milâdî VI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen İmruülkays b. Hucr ’dur. Diğerleri bu asrın ikinci yarısında hayat sürmüştür. Bunlardan sadece Lebîd b. Rebîa