Ana içeriğe atla

Sue Lyon’un Eksik Kalmış Hikâyesi


Stanley Kubrick'in çektiği 1962 yapımı Lolita filminde izleyiciyi cezbeden bir oyunculuğu ve tuhaf bir ‘karizması’ vardır Sue Lyon’un.

İnsan,  filmi bitirir bitirmez oyuncu ile ilgili bilgi toplama ihtiyacı hissediyor. Ve bu iş ne yazık ki oldukça çabuk bitiyor!

20. yüzyılın en büyük yazarlarından Vladimir Nabokov’un kült romanından uyarlanan bir film Lolita, malûmunuz. Yazar filmin ilk-etap senaryo ekibinde de yer alıyor. Ama sonrasında başgösteren kimi büyük anlaşmazlıklar sonucunda filmden çekiliyor.
(Sonraki yıllarda Kubrick’in filmi için “Kendi alanında önemli bir film olabilir ama yönetmenin çektiği filmin romanımla bir ilgisi yok” bile demiştir.)

Neyse…
1941 yılında doğuyor Lyon.
Profesyonel oyunculuk kariyerine 1959 yılında, yani daha on sekiz yaşında iken bir TV dizisiyle başlıyor. 62'de ise Lolita'da rol alıyor –Lolita rolünde!

Sonraki yıllarda adı sanı pek duyulmamış bazı filmlerde rol alıyor.
Dr. Humbert'in lânetine uğramışçasına ‘çalkantılı’ bir hayatı oluyor.
Defalarca evlenip boşanıyor…

1980 yılından sonra bilinir tek iş yapmıyor.
Google'ın görseller seçeneğinde otuz yıldan önce çekilmiş bir fotoğrafına rastlayamıyor insan.
Ne kötü!

Bilemiyorum, Lyon’un ‘eksik kalmış hikâyesinden’ gereğinden fazla etkilenmiş olabilirim.

Lafı bir şiirle bağlayalım:

“Üzerimizdeki ağaçtan sarkıyordu saçların,
ama sen yoktun.
Biz dünyaydık sanki, sense büyük kapının
önünde bir çalılık.”

(Paul Celan
Bütün Bir Hayat,
 çev.: Ahmet Cemal)
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bibliyofil Konuşmaları #35: Tuncay Birkan

     Arthur Rimbaud, Van Gogh ve Halit Refiğ. Başka bir isim gelmiyor aklıma: bu yaşıma kadar çok az biyografi(k metin) okudum. Şiirin zehirli tadını erken yaşta keşfettiğim için Rimbaud ve ilk gençliğin trajik hikâyelere olan dolaysız yatkınlığından van Gogh neyse de, Halit Refiğ merakı nereden çıktı? ‘Yeşilçam Sineması’ bir yana, sinemanın kendisiyle bile çok özel bir bağım olmadığı halde tesadüfen edinip okuduğum Refiğ kitabı “Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler” (Haz.: İbrahim Türk, Kabalcı Yay., 2001.) yalnızca diğer biyografik anlatılardan değil, okuduğum nice yapıttan daha çok şey öğretmiştir bana –bilhassa 1950 sonrası Türkiye tarihi konusunda. Gerçi okurluğumu hiçbir zaman ‘öğrenme’ ve bilgi odaklı inşa etmedim. Şiirin ve kurgunun yerine göre keskin yerine göre flu sınırlarında gezinmek hep daha cazip gelmiştir bana.   Tuncay Birkan  kitaplarla çepeçevre biri: birkaçını yazıp, birçoğunu yapmış, daha çoğunu okumuş ve okumak için edinmiş biri olarak kendi ‘kâğıt evi’ni kurmayı başa

Ergin Altay ile Rusçadan Türkçeye Çeviriler Üzerine Bir Röportaj / M. Milât Özçelik

Ergin Altay 1937'de Edirne'de doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. 1953''te Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Orada kendi isteğiyle yabancı dil olarak Rusça'yı seçti. 1956'da DTCF Rusça bölümünden mezun oldu. Askeri Lise'de Rusça öğretmenliği yanında Rusça'dan Türkçe'ye çeviri ile ilgilenmeye başladı. İlk çevirisi Yusuf  Ziya Ortaç'ın  "Akbaba"  dergisinde yayınlanan Zoşçenko'dan bir öyküdür. Daha sonraları özellikle Dostoyevski ve Tolstoy başta olmak üzere çeviriler yaptı. Puşkin, Gogol, Çehov, Gonçarov, Lermontov, Gorki, Bulgakov, Turgenyev çevirdiği diğer yazarlardandır. Mesleğini günümüzde de sürdürmektedir.  * Rusçadan Türkçeye çok sayıda kitap çevirdiniz. Neredeyse tüm klasik Rus edebiyatını sizin çevirilerinizden okumak mümkün. Rusça’dan Türkçe'ye yaptığınız çeviriler için neler söylemek istersiniz? Mütemadiyen karşı karşıya kaldığınız so

Muallakat ve Şairleri: Bir elin ağza gidişi gibi...

Etel Adnan Muallakat ( muallakāt) , câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen addır. (Hangi şairlerin şiirlerinin bu derlemeye dâhil edildiği ve sayılarının kaç olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.) Sözlükte,  “bir şeyi diğeriyle irtibatlandırmak, bir şeyle ilgilenip onu beğenmek ve sevmek” anlamındaki alak (alâka) kökünden türeyen muallaka kelimesinin çoğulu olan muallakat “beğenildiği için herkesin görebileceği bir yere asılan, sergilenen şiirler” demektir. Rivayete göre muallakat, câhiliye devri Arap yarımadasının çeşitli yörelerinde kurulan Ukâz vb. panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarında eleştiri süzgecinden geçerek seçilmiş, keten bezinden yapılmış tomarlara altın suyu ile yazılıp Kâbe’nin duvarına asılmıştır. Muallakat şairlerinin en eskisi, milâdî VI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen İmruülkays b. Hucr ’dur. Diğerleri bu asrın ikinci yarısında hayat sürmüştür. Bunlardan sadece Lebîd b. Rebîa