Ana içeriğe atla

Bir Haber: "Pirlo’nun Penaltısı" ya da Bluefootball'un DoğuşuBeynelmilel Sosyologlar ve Antropologlar Vakfı’nın (BESAV) yılda bir yaptığı uluslararası toplantı neticesinde alınmış bulunan karara göre; İtalyan futbolcu Andrea Pirlo’nun 24 Haziran 2012 tarihli İngiltere – İtalya maçında, İngiliz millî futbol takımının ağlarını havalandırdığı penaltı golü toplumbilim terminolojisine “Pirlo'nun Penaltısı” olarak geçti.


“Beklenmedik yumuşaklıkta”, “alışılmadık tevazu”, “kalecinin penaltı anındaki sevinci –ne yapabilirdim ki!”, “esnek güç”, “sağ gösterip latifçe vurma”, “yer yarılsa da topun dibine girsem” vd. ifadelerinin taşıdığı anlam yükünü daha kısa, estetik ve anlaşılır kılma adına yapılan çalışmanın halk nezdinde benimsenip benimsenmeyeceği katiyen merak konusu değilmiş. Zira futbol bütün toplumlar için tutkal işlevi görüyormuş.Vakıf sözcüsü ve Birikim Üniversitesi (BIRU) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mülâzım Ballıbey yaptığı açıklamada, almış oldukları kararın gerekçelerini şöyle dile getirdi: 
“… İşte biz BESAV olarak bir yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda “Pirlo'nun Penaltısı”nın alelâde birşey olmadığını ve bunun futbolda artık hiçbir şeyin eskisi gibi ol(a)mayacağını ulumlayan kısa metraj bir görsel şölen olduğu sonucuna vardık. Bu film, ne siyah-beyaz ne de renkli. Yalnızca mavi... Biz bu yeni futbol anlayışına: Bluefootball dedik, diyoruz… Teşekkürler Pirlo."

Teşekkürler Pirlo! 
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ergin Altay ile Rusçadan Türkçeye Çeviriler Üzerine Bir Röportaj / M. Milât Özçelik

Ergin Altay 1937'de Edirne'de doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. 1953''te Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Orada kendi isteğiyle yabancı dil olarak Rusça'yı seçti. 1956'da DTCF Rusça bölümünden mezun oldu. Askeri Lise'de Rusça öğretmenliği yanında Rusça'dan Türkçe'ye çeviri ile ilgilenmeye başladı. İlk çevirisi Yusuf  Ziya Ortaç'ın  "Akbaba"  dergisinde yayınlanan Zoşçenko'dan bir öyküdür. Daha sonraları özellikle Dostoyevski ve Tolstoy başta olmak üzere çeviriler yaptı. Puşkin, Gogol, Çehov, Gonçarov, Lermontov, Gorki, Bulgakov, Turgenyev çevirdiği diğer yazarlardandır. Mesleğini günümüzde de sürdürmektedir.  * Rusçadan Türkçeye çok sayıda kitap çevirdiniz. Neredeyse tüm klasik Rus edebiyatını sizin çevirilerinizden okumak mümkün. Rusça’dan Türkçe'ye yaptığınız çeviriler için neler söylemek istersiniz? Mütemadiyen karşı karşıya kaldığınız so

Bibliyofil Konuşmaları #35: Tuncay Birkan

     Arthur Rimbaud, Van Gogh ve Halit Refiğ. Başka bir isim gelmiyor aklıma: bu yaşıma kadar çok az biyografi(k metin) okudum. Şiirin zehirli tadını erken yaşta keşfettiğim için Rimbaud ve ilk gençliğin trajik hikâyelere olan dolaysız yatkınlığından van Gogh neyse de, Halit Refiğ merakı nereden çıktı? ‘Yeşilçam Sineması’ bir yana, sinemanın kendisiyle bile çok özel bir bağım olmadığı halde tesadüfen edinip okuduğum Refiğ kitabı “Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler” (Haz.: İbrahim Türk, Kabalcı Yay., 2001.) yalnızca diğer biyografik anlatılardan değil, okuduğum nice yapıttan daha çok şey öğretmiştir bana –bilhassa 1950 sonrası Türkiye tarihi konusunda. Gerçi okurluğumu hiçbir zaman ‘öğrenme’ ve bilgi odaklı inşa etmedim. Şiirin ve kurgunun yerine göre keskin yerine göre flu sınırlarında gezinmek hep daha cazip gelmiştir bana.   Tuncay Birkan  kitaplarla çepeçevre biri: birkaçını yazıp, birçoğunu yapmış, daha çoğunu okumuş ve okumak için edinmiş biri olarak kendi ‘kâğıt evi’ni kurmayı başa

Muallakat ve Şairleri: Bir elin ağza gidişi gibi...

Etel Adnan Muallakat ( muallakāt) , câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen addır. (Hangi şairlerin şiirlerinin bu derlemeye dâhil edildiği ve sayılarının kaç olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.) Sözlükte,  “bir şeyi diğeriyle irtibatlandırmak, bir şeyle ilgilenip onu beğenmek ve sevmek” anlamındaki alak (alâka) kökünden türeyen muallaka kelimesinin çoğulu olan muallakat “beğenildiği için herkesin görebileceği bir yere asılan, sergilenen şiirler” demektir. Rivayete göre muallakat, câhiliye devri Arap yarımadasının çeşitli yörelerinde kurulan Ukâz vb. panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarında eleştiri süzgecinden geçerek seçilmiş, keten bezinden yapılmış tomarlara altın suyu ile yazılıp Kâbe’nin duvarına asılmıştır. Muallakat şairlerinin en eskisi, milâdî VI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı kabul edilen İmruülkays b. Hucr ’dur. Diğerleri bu asrın ikinci yarısında hayat sürmüştür. Bunlardan sadece Lebîd b. Rebîa